Το 2nd Vidra's Trail είναι γεγονός!!!
14 Ιουλίου όλοι εκεί. Προσεχώς λεπτομέρειες...